Quaderns

Clica sobre la imatge si vols comprar-los

Els Quaderns de matemàtiques es proposen com a OBJECTIU:

  • Ajudar els nens i nenes a generar les diverses nocions o conceptes matemàtics propis de l’etapa de maduració en què es troben.
  • Donar-los l’ocasió de consolidar les capacitats bàsiques del seu pensament lògic.
  • Facilitar el seu progrés en el camp dels nombres i operacions, del mesurament i la probabilitat, de la resolució de problemes i el coneixement geomètric de l’espai.
  • Ser una invitació a treballar aquestes nocions d’una manera lúdica i alhora seriosa, fugint de la rutina i fomentant l’esforç i el plaer del descobriment.

    Partint de la convicció que en l’etapa de Primària la construcció del pensament matemàtic s’ha de recolzar en la pròpia experiència i en la manipulació de materials tangibles, els Quaderns s’han elaborat en estreta relació amb els «Dossiers de M. Antònia Canals», editats també per Rosa Sensat, que ofereixen a tothom la facilitat de treballar en la línia del gabinet GAMAR, de la Universitat de Girona. Per això els Dossiers són molt recomanables per fer una utilització eficaç dels Quaderns.

    Fins ara s'han editat 9 Quaderns: 3 per al cicle inicial 1, 3 més per al cicle inicial 2, i 3 del cicle mitjà. Els trobaràs a les llibreries i també al web de Rosa Sensat al preu de 4,85 € cadascun.